Thông Tin Sản Phẩm
Thiết bị GPS định vị là giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp

Thiết bị định vị ô tô giúp công ty có thể kiểm soát thời gian thực của phương tiện hoạt động,  biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn thuê gian lận, hành vi vượt ẩu.

Trong giới kinh doanh cho thuê xe thì luôn luôn gặp phải tình trạng khách hàng thuê xe với dấu hiệu đi thuê để bán hoặc cầm cố... Sự việc xảy ra khiến những đơn vị kinh doanh vô cùng khó thu hồi được tài sản của mình, gây thiệt hạị lớn về mặt kinh tế. Các đối tượng như thế vẫn hiện diện trong xã hội làm đơn vị kinh doanh cho thuê lúc nào cũng đối mặt với rủi ro. Và các doanh nghiệp làm sao để quản lý được xe và gây ít tổn thất cho doanh nghiệp. Thiết bị GPS định vị là giải pháp tốt nhất cho doanh nghiệp.

Thuê phương tiện và hiện tượng lừa đảo.

Tới hạn phải trả xe nhưng xe không trả.

Người mua tới ngày hết hạn thuê mà không chủ động tới trả, và không thông báo gì với chủ xe và không có thông tin gì để tìm xe & thu hồi, đem đến cho đơn vị cho thuê phiền toái và giảm thiểu sự phát triển của doanh nghiệp.

Nhiều khách hàng thuê xe chạy quá tốc độ, hay là thiếu ý thức sử dụng có suy nghĩ xe không phải là của mình nên khi phát sinh hành vi chạy quá tốc độ cho phép, thử cảm giác mạnh, cua xe gấp…Vì vậy đơn vị kinh doanh cho thuê xe phải có biện pháp hỗ trợ để quản lý và giám sát kịp thời.

​Khách hàng thuê xe vượt quá phạm vi lộ trình

Người thuê xe không thực hiện theo hợp đồng như trước lúc thuê xe, không lái xe theo khu vực, phạm vi cho phép của đơn vị cho thuê bởi vậy ảnh hưởng nghiêm trọng đến phương tiện, tổn hại không nhỏ đến đơn vị cho thuê

Thiết bị camera giám sát hành trình xe ô tô là một trong các sản phẩm được nhiều các bạn sử dụng bây giờ .Thiết giám sát hành trình được phân ra rất nhiều chủng lọai khác nhau, đáp ứng nhu cầu giám sát, điều hành quản lý xe ô tô.

Định vị ô tô khắc phục được tình trạng bên cho thuê không thể nắm bắt được vị trí và lộ trình thực tế dòng xe của mình. Nhất là người thuê phương tiện có xu thế lừa đảo, đến hạn mà không trả, quá độ trong việc sử dụng… gây ra tổn thất về kinh tế không nhỏ cho sự vững mạnh của doanh nghiệp.

Các vấn đề thực tế, những thách thức quản lý trong ngành công nghiệp cho thuê, chúng tôi có những kỹ thuật ứng dụng có tính năng đặc biệt để cho đơn vị buôn bán cho thuê để bám sát kiểm tra tài sản, nâng cao hiệu quả quản lý, giảm tổn thất tài sản, cải thiện quản lý xe để thúc đẩy sự phát triển cho đơn vị .

Thiết bị định vị ô tô giúp công ty có thể kiểm soát thời gian thực của phương tiện hoạt động,  biện pháp phòng ngừa để ngăn chặn thuê gian lận, hành vi vượt ẩu.

Sau lúc hiện tượng mất xe xảy ra nhờ có dữ liệu vị trí mà thiết bị định vị gửi về để trợ giúp việc tìm kiếm xe.